preloader image

Licytacja dla Piotrusia!

Post

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem aukcji jest LennyLamb Sp. z o.o. Sp. K. Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, Poland, tel. +48 222-57-888-2 NIP: 521-375-42-92 , REGON: 365795034

 • Celem konkursu jest jest licytacja jubileuszowej chusty Zatoka Syren - 10lecie Lenny Lamb (260g/m2, 57% bawełna 36% merino 7% kaszmir).

 • Cały dochód zostanie przekazany na leczenie dwudziestojednomiesięcznego Piotrusia Święconka. Chłopiec jest  siostrzeńcem Agnieszki, naszej koleżanki z LennyLamb.

 • Piotruś choruje na nowotwór złośliwy - jest to neuroblastoma w stopniu IV. Chłopiec rozpoczął leczenie w październiku 2017 od 8 cykli chemioterapii. W tym roku przeszedł operację wycięcia nowotworu, w czasie której wycięto około 90% guza. W tej chwili Piotruś czeka na pobranie komórek macierzystych szpiku do autoprzeszczepu. Czekają go kolejne chemioterapie i radioterapia.

 • Po tych etapach leczenia, które są refundowane przez NFZ, konieczne jest dalsze nierefundowane leczenie - immunoterapia, której koszt to około 1 mln złotych. W LennyLamb jesteśmy rodziną! Pomagamy Piotrusiowi i zachęcamy Was do pomagania!

 • Aukcja zaczyna się dzisiaj 23 czerwca o godzinie 12:00 i kończy się 26 maja o godzinie 12:00. Ostatni komentarz o godzinie 12:00 29.06.2018 z najwyższą kwotą jest uznawany jako zwycięski. Inne oferty po wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.

Image title

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • W aukcji uczestniczyć mogą osoby mające ukończone 18 lat i nieubezwłasnowolnione, czyli mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Wyłączone z aukcji w konkursie są osoby z najbliższej rodziny zarządu LennyLamb Sp. z o.o. oraz pracownicy LennyLamb Sp. z o.o.

 • Aukcja odbywa się wyłącznie na tablicy organizatora i wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego oraz profilu na Facebooku, aby wziąć w nim udział.

 • Aukcja rozpoczyna się z chwilą publikacji posta informującego o aukcji na tablicy LennyLamb Polska. Aukcja rozpoczyna się 23 czerwca o godzinie 12:00 i kończy się 26 czerwca o godzinie 12:00

Data zakończenia konkursu:

 • Aby wziąć udział w aukcji pozostaw komentarz pod postem z sumą pieniędzy podaną w dolarach amerykańskich USD, wyższą o 10 USD niż kwota startowa podana w poście(100USD) oraz wyższą niż kwota podana we wcześniejszym komentarzu.

 • Aby wziąć udział w aukcji  należy pozostawić komentarz pod postem.

 • Wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą sumę pieniędzy w komentarzu pod postem Organizatora i która przelała pieniądze na konto organizatora. Potwierdzenie wpłaty powinno zostać wysłane do organizatora aukcji.

 • Przelew powinien być zrealizowany do 01.07.2018

 • Przelew powinien zostać przelany do Zwycięzcy licytacji przesyłką pocztową lub kurierską po podaniu przez Zwycięzcę danych teleadresowych w wiadomości prywatnej do Organizatora lub lub wyśle je na adres contact@lennylamb.com.

Image title

Postanowienia końcowe

 • Zostawiając komentarz pod postem Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych: imię i nazwisko, do celów wyłonienia osoby, która zaoferowała najwyższą sumę pieniędzy . W celu wysłania chusty Zwycięzca jest zobowiązany do podania adres wysyłki, maila oraz numer telefonu. Wszystkie dane są u nas bezpieczne i nie będą przetwarzane oraz udostępniane osobom trzecim.

 • Regulamin konkursu na Facebooku będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu pod podanym w opisie aukcji linkiem.

 • W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Polityka prywatności /osobny dokument albo razem z regulaminem/

 • Dane użytkowników zbierane w celach przeprowadzenia aukcji: imię i nazwisko Użytkownika. Dane teleadresowe Zwycięzcy.

 • Imię i nazwisko będzie pobrane z pozostawionego przez Uczestnika komentarza, Zwycięzca zobowiązany jest do podania danych teleadresowych w wiadomości prywatnej

 • Osoby biorące udział w licytacji, iż ich dane są wyświetlane na naszej oficialne stronie na portalu Facebook oraz  biorąc udział w licytacji jednocześnie zgadzają się, aby ich dane zostały pokazane na pportalu Facebook.

 • Celem zbierania danych jest wyłonienie Zwycięzcy spośród Uczestników aukcji oraz przesłania nagrody do Zwycięzcy.

 • Dane nie będą przetwarzane przez LennyLamb Sp. z o.o. Nie będa one w żaden sposób sprzedawane, wypożyczane ani udostępnianie.

 • Kontakt z wygranym przebiega poprzez wiadomości prywatne oraz mail.

 • Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na tablicy LennyLamb i użytkownicy będą informowania o nich na bieżąco.

 • Podmiotu zbierający i przetwarzający dane: LennyLamb Sp.z o.o.


Administratorem danych osobowych jest LennyLamb Sp.z o.o.Dane nie będą udostępniane osobom trzecim; Pamiętaj, że każdy uczestnik przed przystąpieniem do Jeżeli pozostawiasz komentarz pod postem aukcji tym samym zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych: imię i nazwisko, do celów wyboru Zwycięzcy. W celu wysłania nagrody należy podać adres, email oraz numer telefonu. Dane te są u nas bezpieczne i nie będą przetwarzane oraz udostępniane osobom trzecim.

Image title
wstecz dalej