preloader image

Program Unijny

Post


LennyLamb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

" Rozwój firmy LennyLamb poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe w celu wprowadzenia innowacji procesowej w firmie oraz wdrożenie na rynek  innowacyjnego produktu.”


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy LennyLamb poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy w celu wprowadzenia innowacji procesowej w firmie oraz wdrożenia na rynek  innowacyjnego produktu.


Efektem projektu będzie wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych rozwiązań, obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ochrona środowiska naturalnego i wzrost zatrudnienia.


Całkowita wartość projektu: 1 198 020,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 756 798,00 PLNwstecz dalej